Director: Gin Trần
 Music Producer & Composer: Hứa Kim Tuyền
 Music Arranger: JASE 
Recorder: Huy Nguyễn 
Mix & Master: Minh Đạt Nguyễn 
Talent Manager: Đỗ Phương Mai, Trần Lan Hương 
Actor: Hoàng Trung Art Director: Nachi Khang 
1st Assistant Director: Icky Long 
2nd Assistant Director: Sơn Trương Producer: Kan Nguyễn Assistant 
Art Director: Nguyễn Khắc Huy 
Production Assistant: Minh Bách Khoa Talent Assistant: Huỳnh Nhi 
D.O.P: Trang Công Minh 
Cam Op: Ngô Ngọc Thạch, Thành Thinn 
Focus: Nghiêm Duy Hải 
Choreography: Nga My 
Dancers: Vũ đoàn Bước Nhảy 
Director of Media Planning: Nguyễn Việt Nữ 
Social Media: Universal Music Viet Nam Team 
TikTok Advisor: Đức Anh 
Social Creative: Icky Long, Cẩm Nhung, Ngọc Phương Thảo, The Zinh 
Translator: Icky Long 
Graphic Designer: Tuấn Maxx 
Behind the Scenes: The Zinh 
Stylist: Luân Quốc, Kỳ Nguyễn 
Stylist Assistant : Hồ Thư, Quang Trọng, Lam Trường, Trân Trân 
M.U.A: Tài Phạm Hair Stylist: 
Lâm Duy Makeup Assistant: Ái Lê 
Photographer: AnhTuLr 
Costumes: Hoa Niên, Great Viet Nam, Amy Store, Him Concept, DVRK, Kidartclub Special thanks to TikTok, Universal Music Vietnam, METUB, DAOs Sở Du lịch TT Huế, Sở Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, UBND thành phố Huế, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch TT Huế
Back to Top